Bio Cooperative

Wat is de Bio Cooperative?

De bio-economy business coöperatie is de onafhankelijke organisatie en het samenwerkingsvehikel van het bio-economy MKB in Noord-Nederland,
dat zich richt op kennisdeling en de realisatie van kostenreductie en omzetverhoging voor haar leden. De coöperatie ondersteunt en ontziet haar leden op:

De coöperatie stelt de leden in staat om te doen wat ze het beste doen: inhoudelijke vraagstukken rondom de bio-economy regionaal inbedden en zorgen voor economische impact en werkgelegenheid.

Achtergrond

De ontwikkeling van een bio-economy is essentieel.​ Enerzijds om het hoofd te kunnen bieden aan de problematiek voortvloeiende uit een groeiende wereldbevolking, de snelle uitputting van natuurlijke grondstoffen en de toenemende druk op milieu en klimaat; anderzijds voor het behouden en creëren van economische groei en werkgelegenheid De Biobased Economy komt tot bloei in Noord-Nederland​.

Alle essentiële sectoren zijn aanwezig.

Met de uitgestrekte agri-food sector is de totale productie van biomassa in Noord-Nederland veruit het grootst van heel Nederland. In Emmen en Delfzijl staat de chemie sector goed op de kaart, met in Emmen het meest gespecialiseerde kunststoffen cluster van Europa. Daarnaast de uitgebreide energie en logistieke infrastructuur die wereldwijde import en export van producten en grondstoffen mogelijk maakt.

Bestuur

Als een corporatief gedreven organisatie, bestaat de Raad van Bestuur van de Bio Coöperatie uit het top management van onze leden.

– ​Dhr. K.J. Kamminga, voorzitter en directeur KNN Groep B.V.
– Dhr. S. Keuning, directeur Bioclear Earth B.V.
– Dhr. T.R. Vries, directeur Syncom B.V.

Partners