Nieuw project Biotech Talent Unlocked van start met 5,6 ton subsidie Interreg

 

Groningen, 9 december 2022

Goed nieuws voor het biobased ecosysteem in Noord-Nederland. Het project Biotech Talent Unlocked ontving namelijk op donderdag 8 december een subsidie van 558.000,- euro van Interreg VI A. Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Het project Biotech Talent Unlocked heeft als doel om voldoende passend geschoold talent voor de circulaire- en biobased economie in de Eems Dollard Regio (EDR) te organiseren. Bedrijven aan beide zijden van de grens ondervinden veel problemen bij het vinden en behouden van adequaat geschoold personeel op mbo, bachelor- en masterniveau in biotechnische en aanverwante vakgebieden. Om te voorkomen dat de bedrijven negatieve gevolgen van dit tekort oplopen qua innovatiecapaciteit, de algemene bedrijvigheid in de EDR-regio daalt en de transitie naar een groene economie in de noordelijke grensregio in gevaar komt, slaan de BIO Cooperative en partners de handen ineen om dit grensoverschrijdende humancaptitalprobleem het hoofd te bieden.

Cor Kamminga, voorzitter van de BIO Cooperative: “De banen liggen echt voor het oprapen in de circulaire en biobased economie in de EDR-regio. Het talent weet de bedrijven echter niet goed te vinden. Dat ligt deels aan de concurrentie met andere regio’s zoals de Randstad, maar het is ook deels een probleem in zichtbaarheid. Met dit project willen we ervoor zorgen dat Duits en Nederlands jong talent goed weet welke carrièrekansen er hier voor ze liggen. Ook willen we drempels verlagen door het onderwijs goed aan te laten sluiten op de jobs die de bedrijven in deze regio te bieden hebben. De onderwijskwalificaties die jongeren behalen, moeten hen eenvoudig in staat stellen ook aan de andere zijde van de grens aan de slag te gaan.”

Het goede voorbeeld geven
De projectpartners in dit project zijn BIO Cooperative, Hochschule Emden-Leer, BBENG, Hanzehogeschool Groningen, 3 N Kompetenzzentrum e.V., Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Leeuwarden, Noorderpoort College, Friesland College en het Drenthe College. Sven Stielstra, business developer bij de BIO Cooperative: “Met deze partners vormen we de startgroep van dit consortium. Het is de bedoeling om in de loop van het project meer partners aan te haken.  We willen het goede voorbeeld geven in de regio en zo gaandeweg meer partners aansluiten en gezamenlijk deze stevige uitdaging in human capital op te lossen.” Na deze toekenning van de Interregsubsidie gaat het project in het eerste kwartaal van 2023 van start. De financiering loopt tot en met het jaar 2025.

Bruggen bouwen
Om de ‘war on talent’ niet te verliezen, is het noodzakelijk actief de samenwerking te zoeken met de onderwijsinstellingen. In dit project wordt het bedrijfsleven verbonden met de kennisinstellingen en worden inhoudelijke samenwerkingskansen uitgewerkt. Ook worden er concrete onderwijsmodules doorontwikkeld voor grensoverschrijdende deelname en nieuwe gezamenlijke onderwijsmodules opgezet om te komen tot impactvolle, grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten die naadloos aansluiten bij de arbeidsmarkt. Janneke Krooneman, lector binnen het lectoraat Biorefinery bij de Hanzehogeschool Groningen: “Momenteel wordt er uiteraard al wel een en ander georganiseerd samen met de bedrijven, maar dat is vaak vanuit een individuele instelling. Studenten krijgen daardoor een beperkt perspectief wat mogelijk is, waar kansen liggen in hun regio. Met dit project willen we die bruggen juist bouwen en ervoor zorgen dat we een compleet beeld bieden aan jonge mensen. Ook willen we onze krachten bundelen: samen doe je meer.”

Op het netvlies komen
Tijdens het project zal ook gefocust worden op communicatie en gezamenlijke events om de doelstellingen te behalen. Denk hierbij aan evenementen zoals projectpresentaties, bedrijfsbezoeken, partnerevents waar geïnteresseerde nieuwe projectpartners (bedrijven en kennisinstellingen) aan kunnen sluiten en kennis kunnen nemen van het project. Mark Rüsch gen. Klaas, Professor aan de Hochschule Emden-Leer: “Om de regio en de mogelijkheden goed voor de bril te krijgen bij de doelgroep, zetten we ook sterk in op social media, naast berichten in regionale kranten en op de website van deelnemende partners. We willen echt zorgen dat we op het netvlies bij al het Duitse en Nederlandse talent komen als een kansrijke regio voor mooie jobs in de biotechnologie en groene economie. En dat betekent dat we aanwezig moeten zijn daar waar we onze doelgroep kunnen bereiken, dus zeker ook online.”

Over de BIO Cooperative
De BIO Cooperative is het onafhankelijke samenwerkingsverband van mkb-bedrijven werkzaam in de bio-economie in Noord-Nederland. De coöperatie is opgericht in 2016 en vertegenwoordigt 17 leden. Doel van de coöperatie is kennisdeling, de realisatie van kostenreductie en omzetverhoging voor haar leden. Samen met de leden streeft de BIO Cooperative ernaar om inhoudelijke vraagstukken rondom de bio-economy regionaal in te bedden en te zorgen voor economische impact en werkgelegenheid.

Meer Nieuws