Subsidie Interreg voor nieuw project EMPHATI van BIO Cooperative

Het project EMPHATI kan van start na toekenning van een Interregsubsidie VIA van 1,87 miljoen euro op dinsdag 20 december. Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. In het EMPHATI-project werken Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame en milieuvriendelijke producten op basis van PHA (polyhydroxyalkanoaten). PHA’s zijn natuurlijke kunststoffen die biologisch afbreekbaar zijn. Daardoor vormen ze een kansrijk en duurzaam alternatief voor fossiele kunststoffen gebaseerd op olie. Als partner slaat de BIO Cooperative vanuit het project een brug naar de bredere kunststofverwerkende industrie in Noord-Nederland.

Cor Kamminga, voorzitter van de BIO Cooperative is verheugd met de toekenning van de subsidie: “Deze subsidie maakt het mogelijk om te onderzoeken hoe we PHA, dat biologisch afbreekbaar is, beter en meer kunnen inzetten als een economisch aantrekkelijk alternatief voor olie gebaseerde plastics.  In dit project zetten we daarvoor een grensoverschrijdend bedrijfscluster rond de PHA-waardeketen op. In dit consortium werken Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstellingen samen aan PHA-toepassingen. Hieraan dienstbaar is gezamenlijk onderzoek, kennisoverdracht en uiteraard PHA-productie. We voorzien hierdoor grote economische impact en werkgelegenheid in Noord-Nederland.”

De subsidie voor het EMPATHI-project is de tweede in korte tijd: op donderdag 8 december 2022 werd de subsidieaanvraag bij Interreg van het Biotech Talent Unlocked-project al gehonoreerd.

Ruimte voor nieuwe intiatieven

De projectpartners in het EMPHATI-project zijn: 3N Kompetenzzentrum e.V., Ecoras, bekuplast GmbH, TKT Kunststoff-Technik GmbH, H&P Moulding Emmen B.V., IST Ficotex e.K., Hochschule Bremen, NHL Stenden, BINDER 3D B.V., Avans Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Netzwerk Oberfläche NRW e.V.. Kamminga: “De BIO Cooperative is verantwoordelijk voor het zogenaamde ‘open gedeelte’ in het EMPAHTI-project. In dit onderdeel  is er ruimte om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen. Dit open gedeelte is toegankelijk voor partijen die in de gehele waardeketen van PHA actief zijn: van productie tot toepassing.”

Duurzaam alternatief

In Nederland, net als wereldwijd, wordt gestreefd naar het vervangen van fossiele plastics door biobased en biologisch afbreekbare materialen. De polymeerfamilie van PHA’s is bijzonder aantrekkelijk door hun grote structurele diversiteit (monomeren, homopolymeren, blok-copolymeren, functionele en entpolymeren), wat producten met een breed pallet aan eigenschappen mogelijk maakt. Bovendien zijn PHA’s  afbreekbaar in natuurlijke omgevingen, ook in water. In dit project wordt ernaar gestreefd om de productiekosten onder andere verlagen door de incorporatie van natuurlijke vezels. De potentie van PHA’s is groot en de subsidie voor dit EMPHATI-project stelt de projectpartners in staat deze mogelijkheden te gaan verwezenlijken.

Planning

De start van het EMPHATI-project is het eerste kwartaal van 2023. De financiering loopt tot het jaar 2025. De eerste resultaten worden in het derde kwartaal van 2023 verwacht.

Meer Nieuws