Jaarevent Groene Chemie, Nieuwe Economie op 7 november 2023

Op 7 november vindt het jaarevent van het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie plaats bij het Spoorwegmuseum in Utrecht van 13.30 tot 17.00 uur (ontvangst 13.00 uur). Samen gaan we daar de toekenning van het groeifondsvoorstel BioBased Circular (BBC) vieren, waarmee we op weg zijn naar een nieuwe economie zonder fossiele brandstoffen. Met onder meer Arnold StokkingErwin NijsseJoanne de Jonge, Tom van Aken en Jacqueline Vaessen.

Programma

Voor de opschaling van gamechangers in de groene chemie gaan we met pitches en break-out sessies aan de slag. Op het programma staat:

  • Ketensamenwerking: samen met de deelnemende bedrijven bespreken we de aanpak van Biobased CircularCircular Plastics en andere mogelijkheden voor ketensamenwerking;
  • Financiering: we bespreken met u onze geleerde lessen over de financiering en support voor startups en scaleups in de nieuwe economie en presenteren graag de kersverse deelnemers aan de nieuwe ronde van de Green Chemistry Accelerator;
  • Beleid: we bespreken de opvolging van ons onderzoek naar Einde Afval Status en onthullen het volgende beleidstopic waar wij mee aan de slag gaan;
  • Impact monitoring: we presenteren de resultaten van ons onderzoek, om vervolgens met u in gesprek te gaan over de transitieopgave.

We sluiten af met de presentatie van ons Plan van Aanpak voor 2024-2026 en willen u oproepen om deel te nemen aan dit programma.

Info en aanmelden

Werkt u overigens bij een startup, scale-up in de groene chemie? Dan kunt u zich opgeven via deze vragenlijst voor het Gamechanger Landscape dat we op 7 november ook lanceren!

In een interactief programma, met voldoende ruimte voor netwerken, kunt u met elkaar in verdiepend gesprek over de thema’s in de break-out sessies. Via de onderstaande button kunt u zich aanmelden voor het jaarevent en aangeven bij welke break-out u aanwezig wilt zijn. We vragen u een eerste en tweede voorkeur aan te geven, indeling vindt plaats op basis van beschikbaarheid van de ruimtes.

Meld u aan voor het jaarevent en de break-outsessies via de LINK.

Zet de datum en de locatie in uw agenda via deze link.

Meer Nieuws