Biobeton

Het biobeton project, dat werd uitgevoerd in 2023, onderzocht of er een markt is voor het nieuwe, duurzame product biobeton. Bioclear earth, lid van de BIO Cooperative, heeft dit project uitgevoerd samen met Noord-Nederland Verdient Circulair uitgevoerd. Noord-Nederland verdient Circulair is een programma waarin ondernemers in de drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe worden gestimuleerd om (meer) circulair te ondernemen, het liefst in concrete casussen. Dit project was zo’n concrete casus die door de BIO Cooperative werd ingediend. 

Verduurzaming

Een nieuw, duurzaam product als biobeton kan in potentie wereldwijd een enorme verduurzaming van de bouwsector betekenen. Bij de productie van beton wordt namelijk cement gebruikt. En dat  cement is een grote bron van CO2 uitstoot: wereldwijd komt 5- 6% van alle CO2-productie uit de betonindustrie. Beton kun je produceren zonder cement, door bacteriën te gebruiken die zand en grind aan elkaar hechten. Dit resulteerde in biobeton, hoewel nog niet zo sterk als traditioneel beton. Het recente project richtte zich op marktgericht onderzoek: welke partijen tonen interesse en waar past biobeton in de huidige keten?

Verrassende inzichten

Het onderzoek omvatte gesprekken met potentiële afnemers in Noord-Nederland en samenwerking met kennisinstellingen, zoals NHL Stenden. Interessant genoeg was de interesse in biobeton voornamelijk van onverwachte partijen. Hoewel klassieke bouwbedrijven terughoudend waren vanwege biobeton’s lagere sterkte, toonde een partij die schuimbeton voor vloerisolatie gebruikt interesse. Daarnaast bleek toepassing ter plekke, zoals bodemversteviging voor aardbevingsbestendigheid, veelbelovend.

Het project bood verrassende inzichten. De toekomst van biobeton omvat verder onderzoek naar toepassingen, met een focus op schuimbeton en in situ gebruik. De volgende stappen zullen in samenwerking met eindgebruikers en de markt worden gezet om biobeton verder te ontwikkelen en te integreren.

Meer info?

Wil je graag meer weten over dit project? Neem dan contact op met Sven Stielstra, business developer bij de BIO Cooperative (s.stielstra@triade.umcg.nl)

Meer Projecten

Biotech Talent Unlocked

Inleiding Het project Biotech Talent Unlocked ontving op donderdag 8 december 2022 een subsidie van 558.000 euro van Interreg VI A. Interreg is een Europese

EMPHATI

Inleiding In het EMPHATI-project werken Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame en milieuvriendelijke producten op basis van PHA