Biotech Talent Unlocked

Inleiding

Het project Biotech Talent Unlocked ontving op donderdag 8 december 2022 een subsidie van 558.000 euro van Interreg VI A. Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Het project Biotech Talent Unlocked richt zich op de organsisatie van voldoende passend geschoold talent voor de circulaire- en biobased economie in de Eems Dollard Regio (EDR). 

Doel van het project

Met het project Biotech Talent Unlocked, willen kennisinstellingen en bedrijven zich actief inzetten om voldoende en passend geschoold talent voor het circulaire- en biobased economie te organiseren. Bedrijven aan beide zijden van de grens ondervinden veel problemen bij het vinden en behouden van adequaat geschoold personeel op mbo, bachelor- en masterniveau in biotechnische en aanverwante vakgebieden. Om te voorkomen dat de bedrijven negatieve gevolgen van dit tekort oplopen qua innovatiecapaciteit, de algemene bedrijvigheid in de EDR-regio daalt en de transitie naar een groene economie in de noordelijke grensregio in gevaar komt, slaan de BIO Cooperative en partners de handen ineen om dit grensoverschrijdende humancaptitalprobleem het hoofd te bieden.

Projectpartners

De projectpartners in dit project zijn BIO Cooperative, Hochschule Emden-Leer, BBENG, Hanzehogeschool Groningen, 3 N Kompetenzzentrum e.V., Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Leeuwarden, Noorderpoort College, Friesland College en het Drenthe College.

Meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Sven Stielstra, business developer bij de BIO Cooperative via s.stielstra@triade.umcg.nl of telefonisch: 06-38149 283.

 

Biotech Talent Unlocked wordt mede mogelijk gemaakt door:

Meer Projecten

EMPHATI

Inleiding In het EMPHATI-project werken Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame en milieuvriendelijke producten op basis van PHA