EMPHATI

Inleiding

In het EMPHATI-project werken Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame en milieuvriendelijke producten op basis van PHA (polyhydroxyalkanoaten). PHA’s zijn natuurlijke kunststoffen die biologisch afbreekbaar zijn. Daardoor vormen ze een kansrijk en duurzaam alternatief voor fossiele kunststoffen gebaseerd op olie. Als partner slaat de BIO Cooperative vanuit het project een brug naar de bredere kunststofverwerkende industrie in Noord-Nederland.

Projectpartners

De projectpartners in het EMPHATI-project zijn: 3N Kompetenzzentrum e.V., Ecoras, bekuplast GmbH, TKT Kunststoff-Technik GmbH, H&P Moulding Emmen B.V., IST Ficotex e.K., Hochschule Bremen, NHL Stenden, BINDER 3D B.V., Avans Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Netzwerk Oberfläche NRW e.V..

Doel van het project

PHA’s onderscheiden zich van andere biopolymeren zoals polymelkzuur door een betere biologische afbreekbaarheid. Bovendien maakt de structuurdiversiteit (monomeren, homopolymeren, willekeurige en blokcopolymeren, functionele en graftpolymeren) van PHA’s, zoals PHB, PHBV, de productie van producten met variabele eigenschappen mogelijk. Met name voor korteketens PHA’s wordt een hoog potentieel voor substitutie van op aardolie gebaseerd polypropyleen (PP) toegeschreven. Tot op heden zijn echter de productiehoeveelheden relatief laag in vergelijking met de hoge productiekosten, wat resulteert in hogere productprijzen (7-12 €/kg). Een potentiële benadering om kosten te besparen, is het opnemen van natuurlijke vezels in de productie van PHA-composieten, zonder de mechanische eigenschappen te beïnvloeden, terwijl de slagvastheid en biologische afbreekbaarheid in terrestrische omgeving verbeterd worden.

Het doel van dit grensoverschrijdende project is daarom om nieuwe duurzame en milieuvriendelijke producten te ontwikkelen op basis van PHA/PHA-blends met natuurlijke vezels voor geselecteerde toepassingen in spuitgieten en 3D-printen in de deelnemende productiebedrijven. Een ondersteunende LCA-analyse zal ook worden uitgevoerd over de gehele levenscyclus, van PHA-productie tot eindgebruiker en eindgebruiksscenario’s. De focus ligt op de uitbreiding en verdere samenwerking tussen Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstituten. Een belangrijk aspect is het vormen van een grensoverschrijdend cluster langs de PHA-waardeketen dat alle belanghebbenden met elkaar verbindt en kennisoverdracht mogelijk maakt. In een open deel zullen haalbaarheids- en pilotstudies worden uitgevoerd.

Open Deel van het project EMPHATI

Heeft u een goed idee? Binnen het open deel van het project kunnen nieuwe partners hun innovatieve ideeën bijdragen aan het project en ontwikkelen en testen in deelprojecten.

Waar kan een deelproject over gaan?

Er zijn twee soorten deelprojecten:

  1. Pilotstudie (TRL 3-6)
  2. Haalbaarheidsstudie (TRL 2-3)

Pilotstudie

Pilotstudies zijn gericht op de ontwikkeling en test van innovatieve procesmethoden, technieken, producten en toepassingen met betrekking tot PHA. Pilotstudies kunnen betrekking hebben op verschillende technologieën (zoals spuitgieten, fermentatie, extrusie en 3D-printen) en verschillende producten, zoals (bio)materialen, verpakkingen/materialen en medische toepassingen.

Haalbaarheidsstudie (TRL 2-3)

Een haalbaarheidsstudie omvat het onderzoeken en analyseren van het potentieel van een PHA-project (technisch, economisch, juridisch, enz.) met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectieve en rationele beoordeling van de sterke punten, zwakke punten, kansen en risico’s van een project. Hierbij hoort ook het bepalen van de benodigde middelen voor de uitvoering van het project en de uiteindelijke kans op succes.

Wie kan een deelproject aanvragen?

Deelnemers die in aanmerking komen zijn mkb-bedrijven, instellingen en netwerken in het hele Interreg-projectgebied Duitsland-Nederland. Nieuwe partners kunnen maximaal twee deelprojecten indienen.

Hoe groot kan een deelproject zijn?

Pilotstudies kunnen tot 15 maanden duren en kunnen met maximaal 50% (maximaal € 75.000) worden gefinancierd. Haalbaarheidsstudies kunnen maximaal 6 maanden duren en kunnen met maximaal 50% (maximaal € 10.000) worden gefinancierd.

Interesse in deelname?

Heeft u interesse om deel te nemen aan het Open Deel van EMPHATI? Neemt u voor meer informatie dan contact op met Daan van Oldeniel, business developer bij de BIO Cooperative via d.van.oldeniel@triade.umcg.nl of telefonisch 06-31623250. Eine deutsche Übersetzung der Informationen zu EMPHATI finden Sie hier.

Looptijd van EMPHATI

Oktober 2022-oktober 2025

EMPHATI wordt mogelijk gemaakt door:

Meer Projecten

Biobeton

Het biobeton project, dat werd uitgevoerd in 2023, onderzocht of er een markt is voor het nieuwe, duurzame product biobeton.

Biotech Talent Unlocked

Inleiding Het project Biotech Talent Unlocked ontving op donderdag 8 december 2022 een subsidie van 558.000 euro van Interreg VI A. Interreg is een Europese