Tip: volg Biotech Talent Unlocked nu ook op LinkedIn

Biotech Talent Unlocked, een Duits-Nederlands project waar de BIO Cooperative aan deelneemt, heeft tot doel ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende passend geschoold talent voor de circulaire- en biobased economie in de Eems Dollard Regio (EDR) is. In samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijven streeft het project ernaar om de dringende behoefte aan gekwalificeerde professionals op verschillende niveaus binnen biotechnische en gerelateerde vakgebieden aan te pakken. Dit project heeft nu ook een eigen pagina op LinkedIn.

Op deze LinkedInpage delen de projectpartners het laatste nieuws over dit project, zoals bijvoorbeeld de start van de The Green Business Challenge, editie Biobased 2024. Ook op onze eigen site kun je meer lezen over het project.

Meer Nieuws